Monday, 24/02/2020 - 04:05|
Tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/02/2020
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra giữa học kì i năm học 2018 - 2019

Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Phong II đã ra Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra định kì lần I trường Tiểu học Tiên Phong II năm học 2018 – 2019 gồm các ông (bà) có tên sau đây.

PHÒNG GD&ĐT PHỔ YÊN

TRƯỜNG TH TIÊN PHONG II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


Số: 100/QĐ-THTPII

                              Tiên Phong, ngày 12 tháng 11 năm 2018

 

                                                                                                           QUYẾT ĐỊNH

                                                                    Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra giữa học kì I - Năm học 2018 - 2019

 

 

                          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN PHONG II

 

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng chuyên môn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra định kì lần I trường Tiểu học Tiên Phong II năm học 2018 2019 gồm các ông (bà) có tên sau đây: (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng kiểm tra định kì lần I có trách nhiệm xây dựng đề cương ôn tập, ra đề kiểm tra định kì lần I các môn học theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình; coi và chấm bài kiểm tra theo quy định hiện hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                                                                             

- Như  điều 1;

- Lưu: VP, HSCM.

                                                                                                                                      Hoàng Văn Thụ

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

(Kèm theo QĐ số  100/QĐ-THTPII ngày 12/11/2018 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Phong II)


STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Văn Thụ

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Quốc Hưng

P. Hiệu trưởng

P. Chủ tịch HĐ

3

Hà Thị Thụ

Tổ trưởng tổ 4-5

Thành viên

4

Nguyễn Thùy Linh

Tổ phó tổ 4-5

Thành viên

5

Đỗ Thị Trang

Giáo viên

Thư ký

6

Đào Thị Yên

Giáo viên

Thành viên

7

Hoàng Văn Nam

Giáo viên

Thành viên

8

Hà Đức Chỉnh

Giáo viên

Thành viên

9

Nguyễn Văn Chuân

Giáo viên

Thành viên

10

Ngô Xuân Cảnh

Giáo viên

Thành viên

11

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên

Thành viên

12

Hà Công Lý

Giáo viên

Thành viên

13

Hoàng Văn Được

Giáo viên

Thành viên

14

Ngô Văn Cao

Giáo viên

Thành viên

15

Hà Văn Ngọc

Giáo viên

Thành viên

16

Ngô Đức Thinh

Giáo viên

Thành viên

17

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giáo viên

Thành viên

18

Nguyễn Thị Tư

Giáo viên

Thành viên

19

Hoàng Đức Long

Giáo viên

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng

Nguồn: thtienphong2.thainguyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 49
Tháng 02 : 515
Năm 2020 : 1.136