Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của Phòng GD&ĐT thị xã Phổ Yên, kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của cụm chuyên môn số 3. Ngày 23 tháng 10 năm 2019, cụm chuyên môn số 3 tổ chức ...